دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی داستان‌در‌مورد‌ ده‌شرکت کننده ‌از ‌کشورهای‌ مختلف ‌جهان ‌است‌ که‌ در‌ مسابقه‌ای ‌به‌نام‌قهرمان‌دنیا‌ شرکت‌میکنند.‌طی‌اتفاقی‌ نامشخص،‌این‌ ده‌نفر ‌در‌اتاقی ‌از‌خواب ‌بیدار ‌میشوند ‌و‌متوجه‌ میشوند‌که‌ باید‌در ‌این‌مسابقه ‌ده ‌مرحله‌را ‌پشت‌سر‌بگذارند‌و ‌در ‌نهایت ‌یک ‌نفر ‌به‌عنوان ‌برنده ‌مسابقه ‌عنوان‌ قهرمانی ‌دنیا‌را‌ از‌آن‌ خود‌کند.‌طی‌ این‌ مسابقه ‌اتفاقاتی ‌رخ ‌میدهد ‌که‌چالش‌ های‌ بسیار ‌زیاد‌و‌عجیبی‌ را‌برای‌ شرکت‌ کننده‌ها ‌به‌وجود‌خواهد‌آورد؛‌اما‌ پشت‌ پرده ‌این‌ مسابقه ‌چیست؟

دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسویReviewed by سید محمد موسوی on Sep 13Rating: 4.0دانلود رمات قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی با لینک مستقیم داستان‌در‌مورد‌ده‌شرکتکننده‌از‌کشورهای‌مختلف‌جهان‌است‌که‌در‌مسابقه‌ای‌به‌نام‌قهرمان‌دنیا‌ شرکت‌میکنند.‌طی‌اتفاقی‌نامشخص،‌این‌ده‌نفر‌در‌اتاقی‌از‌خواب‌بیدار‌میشوند‌و‌متوجه‌میشوند‌که‌ باید‌در ‌این‌مسابقه‌ده ‌مرحله‌را ‌پشت‌سر‌بگذارند‌و ‌در ‌نهایت‌یک‌نفر‌به‌عنوان‌برنده ‌مسابقه‌عنوان‌ قهرمانی‌دنیا‌را‌از‌آن‌خود‌کند.‌طی‌این‌مسابقه‌اتفاقاتی‌رخ‌میدهد‌که‌چالش‌های‌بسیار‌زیاد‌و‌عجیبی‌ را‌برای‌شرکت‌کننده‌ها‌به‌وجود‌خواهد‌آورد؛‌اما‌پشت‌پرده‌این‌مسابقه‌چیست؟

دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی

 

دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی با لینک مستقیم در سایت کافه نویسندگان

 

  • نام رمان :قهرمانان دنیا
  • نویسنده: سید محمد موسوی
  • طراح:jacklin
  • کپیست:jacklin

 

 

خلاصه رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی :

داستان‌در‌مورد ‌ده‌شرکت کننده‌از‌کشورهای‌مختلف‌جهان‌است‌که‌در‌مسابقه‌ای‌به‌نام‌قهرمان‌دنیا‌

شرکت‌میکنند.‌طی‌اتفاقی‌نامشخص،‌این‌ده‌نفر‌در‌اتاقی‌از‌خواب‌بیدار‌میشوند‌ و‌متوجه‌میشوند‌که‌

باید‌در ‌این‌مسابقه‌ده ‌مرحله‌را ‌پشت‌سر‌بگذارند‌و ‌در ‌نهایت‌یک‌نفر‌به‌عنوان‌برنده ‌مسابقه‌عنوان‌

قهرمانی‌دنیا‌را‌از‌آن‌خود‌کند.‌طی‌این‌مسابقه‌اتفاقاتی‌رخ‌میدهد‌که‌چالش‌های‌بسیار‌زیاد‌و‌عجیبی‌

را‌برای‌شرکت‌کننده‌ها‌به‌وجود‌خواهد‌آورد؛‌اما‌پشت‌پرده‌این‌مسابقه‌چیست؟

قسمتی از قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی :

مقدمه

مسابقه قهرمان دنیا؛ ده شرکت کننده، ده مرحله؛ یک مسابقه، یک برنده .چه کسی خواهد توانست تا در این مسابقه

برنده شده و جوایز استثنایی آن را از آن خود کند؟ کدام شرکتکننده میتواند تمام مراحل سخت این مسابقه را پشتسر

بگذارد؟ آیا در این مسیر باید باهم رقابت کرد یا مسابقه را تا حد امکان با رفاقت پیش بُرد؟ انسان ها در شرایط سخت

چه واکنش هایی از خود نشان خواهند داد؟ آنها چه زمانی به جواب سواالت خود درمورد این مسابقه خواهند رسید؟ تنها

زمان مشخص خواهد کرد.

***

آغاز

کسی نمیدانست چرا، اما همه این را میدانستند که روی یک صندلی راحت، در اتاق دایرهای کامالً سفید و مات، که قطر

تقریباً هشت متر و ارتفاع حدود سه متر داشت، بیدار شده بودند .همه دوروبَرشان را نگاه میکردند .کسی از اوضاع و

موقعیتی که در آن قرار داشتند به طور کامل باخبر نبود .مرد جوانی که کتوشلوار مشکی و پیراهن دیپلمات سفیدی به

تن داشت، کراوات سیاهش را کمی آزاد کرد و اولین نفر از جای خود بلند شد .او که بلند شد، همه به او نگاه کردند .

مثل کسی بود که قرار است سخنرانی کند یا استادی که بخواهد بحث را در کالس شروع کند و حاال همه منتظر شروع

صحبتهای او بودند .او عینک نیمفریم نقرهایش را روی بینیاش جابهجا کرد و نگاهی به صندلیهایی که دایرهوار دور

مرکز اتاق قرار گرفته بودند انداخت یا اگر دقیقتر بگویم، به آدمهای نشسته یا بعضاً درازکشیدهی روی آنها نگاه کرد .

هنوز کسی حرفی برای زدن نداشت. مرد عینکی که به قیافهاش میخورد اهل آسیای شرقی باشد، این بار درودیوار سفید

اتاق را برانداز کرد.

سکوت جمع را مردی میانسال، حدوداً پنجاهساله که موهای کوتاه سفیدی داشت، شکست .حاال حواس همه به او جمع￾همه همین حسی رو که من دارم دارین؟

شده بود.

-منظورت چه حسیه؟

ایندفعه مرد جوانی که شلوار جین آبی و تیشرت سرمهای به تن داشت این حرف را زد .مرد میانسال پاسخ

 انجمن رمان و رمان نویسی کافه نویسندگان مرجع اصلی تایپ و دانلود رمان

اگر نویسنده رمان هستید و از به اشتراک گذاشته شدن آن در سایت ناراضی هستید در قسمت نظرات در زیر همان مطلب با ما در ارتباط باشید

برای دانلود رمان قهرمانان دنیا از سید محمد موسوی با لینک مستقیم از باکس دانلود زیر استفاده کنید

[ آقا حسین ]

موسس سایت و انجمن کافه نویسندگان

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۶ دیدگاه