دانلود رایگان کتاب من و جز من نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی از انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،به همراه دانلود صوت سخنرانی من و جز من سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دانلود رایگان کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمی دینانیReviewed by غلامحسین ابراهیمی دینانی on Jul 14Rating: 5.0دانلود رایگان کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمی دینانیدانلود رایگان کتاب من و جز من نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی از انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،به همراه دانلود صوت سخنرانی من و جز من سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمی دینانی

 • عنوان کتاب: من و جز من
 • ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 • سال انتشار: ۱۳۹۴
 • تعداد صفحات: ۳۴۸
 • دسته بندی: کتاب عمومی
 • موضوع اصلی: فلسفه
 • موضوع فرعی: عمومی

اطلاعات کتاب شناختی کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمی دینانی

کتاب من و جز من

کتاب من و جز من به بررسی یکی از مسائل عمده و بنیادی می پردازد که انسان قبل از هر چیز دیگر با آن سروکار دارد. این مسئله به صورت های دیگر همواره در میان افراد بشر مطرح بوده است؛ با این همه به محتوای ژرف آن کمتر توجه شده است. سرنوشت شرک و توحید به بررسی درست این مسئله گره خورده است. به همین دلیل می توان گفت: اندیشیدن در مورد این مسئله از اهمیت فوق العاده برخوردار است. مادامی که انسان از «من» خود بی خبر و ناآگاه باشد، به فهم و درک درستی دست نمی یابد. حل مشکل شناخت و معرفت، به حل مسئله «من» وابسته است و مادام که این مسئله به راه حل خود نرسد، هیچ مسئله دیگری حل نخواهد شد. کلید باب معرفت، همان چیزی است که تحت عنوان«من»مطرح می گردد.

معرفت به خداوند تبارک و تعالی جز از طریق معرفت جز من میسر نمی شود. زیرا انسان تنها موجود این جهان است که «من» می گوید و تنها موجودی است که سایه ممدود و خلیفه خداوند تبارک و تعالی شناخته می‌شود. اگر کسی بپذیرد که انسان سایه حق تبارک و تعالی در هستی است، به آسانی در می یابد که سایه، قبل از هر چیز دیگر از صاحب سایه، خبر می دهد و منشا پیدایش خودش را می شناسد. در این طرز تفکر، خداشناسی پیش از جهان شناسی تحقق پیدا می کند و آنچه تحت عنوان (پدیدارشناسی) مطرح می گردد جایگاهی نخواهد داشت.

بخشی از فهرست کتاب من و جز من

 1. آگاهی، آغاز و انجام هستی
 2. احاطه و آگاهی عقل نسبت به هستی
 3. ظرف هستی انسان
 4. ارتباط آگاهی با جسم و بُعد
 5. مراتب چهارگانه ادراک
 6. ظراز جهان موجود
 7. دریافتِ «من» و «جز من»
 8. ارتباط میان موجودات هستی و جایگاه «ربط» در جهان
 9. رابطه مطلق و مقید و «من» و «جزمن»
 10. میل و اشتیاق به دیدن شدن
 11. معرفت انسان و ملائک نسبت به خدا
 12. علم «من» به «جز من»
 13. و….

بخشی از مقدمه کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمی دینانی

کتاب من و جز من

هیچ انسانی در «من» بودن خود تردید ندارد و از هر چیز دیگری آن را واضح تر و آشکار تر می داند، ولی در عین وضوح و آشکار بودن هرگز نمی تواند آن را نشان دهد و قابل مشاهده سازد. به همین دلیل برخی از اشخاص سّی مسلک و تجربه گرا برای ضمیر اول شخص، مرجع قائل نشده و می گویند: «این ضمیر فقط کاربرد زبانی دارد» این اشخاص به لوازم سخن خود توجه ندارند و نمی دانند که اگر کسی برای ضمیر اول شخص، مرجع قائل نباشد، هویت خود را از دست می دهد و حتی همین سخن را نیز نمی تواند، سخن خود بشناسد. تجربه، همیشه در مورد سوم شخص تحقق می پذیرد و کسی که فقط برای تجربه اعتبار قائل می شود، نمی تواند به مرجع ضمیر اول شخص بیاندیشد. این مسئله نیز مسلم است که اگر کسی برای ضمیر اول شخص ، مرجع قائل نباشد، خود ندارد و کسی که خود ندارد، سخن نمی گوید. سخن بدون سخن گو به همان اندازه بی معنی است که عدد چهار بدون زوج بودن، بی معنی شناخته می شود.

کسی که مرجع ضمیر اول شخص را مورد انکار قرار می دهد، هرگز نمی تواند در مورد اقرار یا انکار امور دیگر سخن بگوید. زیرا اگر «من» وجود نداشته باشد، «ما» نیز وجود نخواهد داشت و آنجا که «ما» وجود نداشته باشد، «شما» نیز نخواهد بود و آنجا که «من»، «ما» و «شما» وجود نداشته باشند، از هرگونه اقرار یا انکار سخن به میان نمی آید. کسی که مرجع ضمیر اول شخص را مورد انکار قرار می دهد، نمی تواند بگوید «من» انکار می کنم! زیرا این «من» مرجع ندادر و آنجا که «من» مرجع نداشته باشد، انکار آن «من» نیز انکار نخواهد بود.

با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد، می توان گفت: مرجع ضمیر اول شخص به هیچ وجه، قابل انکار نیست و اگر ضمیر اول شخص، مرجع نداشته باشد، از مرجع ضمیرهای دیگر نیز سخن به میان نمی آید. آنچه تحت عنوان «من» و «جز من» مطرح می گردد، یک تقسیم فراگیر است و چیزی از حوزه شمول این تقسیم بیرون نمی ماند.

دکتر دینانی در کتاب من و جز من به بررسی یکی از مسائل عمده و بنیادی می پردازد که انسان قبل از هر چیز دیگر با آن سروکار دارد. کسانی بر این باورند که انسان هرگز نمی‌تواند خودش را بدون بدن مشاهده کند، بلکه همواره در یک قالب بدنی می بیند. البته کسانی نیز بوده اند که خود را بدون هرگونه بدن مشاهده کرده‌اند. سخن این دو گروه در مورد یک مسئله اساسی و بنیادی متناقض است و تناقض چیزی نیست که بتوان آن را پذیرفت و در آن باقی ماند. اگر در مورد مسئله «من» به درستی تامل به عمل می آمد، شاید سخن هر یک از این دو گروه در جای خود درست بود و تناقض پیش نمی آمد.

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

کسانی در ادراک و دریافت از مرحله احساس و تخیل فرا نمی‌روند و همه چیز را در قالب و شکل مشاهده می کنند، ناچار هویت خویش و «من» خویش را نیز در نوعی قالب و شکل می بینند. زیرا این گونه اشخاص از این حدّ ادراک بالاتر نرفته اند و به چیزی بیش از ادراک خود نمی توانند دست پیدا کنند، اما کسانی نیز هستند که از مراحل احساس و خیال فراتر رفته و در دیار مرسلات سیر کرده اند. این گونه از اشخاص می توانند خود را بدون شکل و قالب دریافت کنند. زیرا دیار مرسلات و عالم مجردات، شکل و قالب ندارد و یک چنین جهانی، جهان حضور است و شکل و قالب ندارد.

معرفت به خداوند تبارک و تعالی جز از طریق معرفت جز من میسر نمی شود. زیرا انسان تنها موجود این جهان است که «من» می گوید و تنها موجودی است که سایه ممدود و خلیفه خداوند تبارک و تعالی شناخته می‌شود. اگر کسی بپذیرد که انسان سایه حق تبارک و تعالی در هستی است، به آسانی در می یابد که سایه، قبل از هر چیز دیگر از صاحب سایه، خبر می دهد و منشا پیدایش خودش را می شناسد. در این طرز تفکر، خداشناسی پیش از جهان شناسی تحقق پیدا می کند و آنچه تحت عنوان (پدیدارشناسی) مطرح می گردد جایگاهی نخواهد داشت.

 

لینک دانلود این کتاب به درخواست نویسنده از سایت کافه نویسندگان حذف شد.
خرید اینترنتی کتاب من و جز منخرید رایگان کتاب من و جز منخرید کتاب من و جز مندانلود pdf کتاب من و جز من دکتر دینانیدانلود pdfکتاب من و جز من استاد دینانیدانلود رایگان پی دی اف کتاب من و جز من دکتر دینانیدانلود رایگان کتاب من و جز مندانلود رایگان کتاب من و جز من دکتر دینانیدانلود رایگان کتاب من و جز من دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیدانلود رایگان کتاب من و جز من غلامحسین ابراهیمیدانلود رایگان کتاب-«من و جز من» اثر غلامحسین ابراهیمی‌دینانیدانلود سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیدانلود فایل کتاب من و جز مندانلود کتابدانلود کتاب من جز من دینانیدانلود کتاب من و جز مندانلود کتاب من و جز من دکتر غلامحسین ابراهیمیدانلود کتاب من و جز من دینانیدانلود کتابهای دکتر دینانیدکتر دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیدکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیدکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی کیستزندگی نامه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیسخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیسخنراین دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیصحبت دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیفروش کتاب من و جز منکتابکتاب «من و جز من»کتاب من و جز من تالیف دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیکتاب من و جز من رایگانکتاب من و جز من ریگانکتاب من و جز من مجانیکتاب من و جز من:غلامحسین ابراهیمی دینانیکتاب های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانیمتن کتاب من و جز مننقد کتاب من و جز من
[ برادر ]

لطفا متن درباره نویسنده را در وردپرس ، بخش شناسنامه کاربری تکمیل نمایید .

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه

در شبکه های اجتماعی در کنار شما هستیم.
logo-samandehi