مطالب زیر بر اساس آرشیو دانلود رمان اجتماعی لیست شده اند.

تصویر: دانلود داستان کوتاه عهدی که شکست از Nava_k
دانلود داستان کوتاه عهدی که شکست

دانلود داستان کوتاه عهدی که شکست از Nava_k


خلاصه:طالق واژهای است که به زندگی من گره خورده است؛ زندگی گذشتهام، زندگی حال و آیندهام! تو متعهد بودی و عهدت را شکستی؛ عهد بستی بودی با من، با...

  • ۰
  • ۸۰
تصویر: دانلود رمان پلاک پنهان از فاطمه امیری
دانلود رمان مذهبی

دانلود رمان پلاک پنهان از فاطمه امیری


دانلود رمان پلاک پنهان از فاطمه امیری سمانه دختری مهربان و فعال در عرصه های فرهنگی سیاسی دانشگاه به دلیل رابطه فامیلی با یکی از مردان خانواده هدف انتقام...

  • ۱
  • ۷۰